Polityka Prywatności

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Fundacja Missio Cordis, ul. Rakowa 11, 10-185 Olsztyn, email: (woda@zbieramto.pl), telefon: 798 848 487. 

 
Dane osobowe są przetwarzane:

1. W ramach Projektu „Woda z misją” 
Projekt „Woda z misją” pośredniczy w przekazywaniu woli zakupu wody między Klienteam a właścicielem marki „Staropolanka”: Uzdrowiska Kłodzkie SA- Grupa PGU, ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój (zwanym dalej Uzdrowiska Kłodzkie). Formularz zamówienia wody służy do przekazywania informacji między Klientem a firmą Uzdrowiska Kłodzkie, z którą Klient może zawrzeć umowę na zakup wody.

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez przedstawieciela firmy Uzdrowiska Kłodzkie oraz opłaceniu faktury pro-forma przez Klienta.

Prezentowana na stronie www.wodazmisja.pl oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Podczas składania zamówienia na wodę gromadzimy następujące dane osobowe: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres firmy, adres do wysyłki, tel. kontaktowy. Podanie tych danych podczas składania zamówienia jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia zamówienia lub do czasu wycofania zgody.

 
2. Zostawiając komentarz w mediach społecznościowych 
Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook, lub wysyłając wiadomość prywatną, udostępniając posty lub zostawiając komentarz, przetwarzamy Państwa dane osobowe, którymi posługują się Państwo w tych mediach. Korzystanie z powyższych kanałów jest dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. 
 
3. W celu przekazania darowizny 
Jeśli decydują się Państwo przekazać nam darowiznę, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozliczenia otrzymanych darowizn oraz ewentualnego kontaktu z darczyńcą w celu przesłania podziękowań za przekazaną darowiznę. Przetwarzanie danych Darczyńców w celu rozliczenia otrzymanych darowizn jest naszym obowiązkiem i wynika z przepisów prawa. 
Natomiast podanie przez Państwa danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem odbywa się za Państwa zgodą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Dane Darczyńców przetwarzanych w celu rozliczenia darowizny będziemy przetwarzać przez 5 lat liczonych od roku następującego po roku ostatniej czynności księgowej. Dane wykorzystywane do celów analitycznych będziemy przetwarzać przez 5 lat liczonych od roku momentu zakończenia analizy danych. Natomiast dane kontaktowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Państwa zgody.
 
4. W celu skontaktowania się z nami 
Mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Podanie danych osobowych w celu uzyskania kontaktu jest dobrowolne, za Państwa zgodą. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od tego, z jaką sprawą Państwo się do nas zwracają (np. przesłanie oferty i nawiązanie współpracy, darowizna, sprawy związane z realizacją projektu itp.).

5. Wycofanie zgody na przewarzanie danych osobowych 
Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych, oraz w ramach realizacji Projektu mogą Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: woda@zbieramto.pl o treści:
“Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail/nr telefonu (proszę podać adres e-mail)”, listownie lub osobiście w siedzibie ADO. 
Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. ADO zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.
 
6. Udostępnianie danych osobowych 
Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane m.in.:
– przedstawicielowi firmy „Staropolanka”, który realizuje 
– dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
– podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;
– podmiotom świadczącym usługi korespondencji email, takim jak Freshmail;
systemów bankowych lub instytucji płatniczej – Przelewy24, za pomocą której realizowane są wpłaty.

Ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku korzystania z mediów społecznościowych dane osobowe będą przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w których dostawcy mediów mają swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez amerykańskie  służby (NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.
 
7. Prawa właścicieli danych osobowych 
W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami, 
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
W celu kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z oddziałem Fundacji Missio Cordiss w Lublinie: woda@zbieramto.pl, telefon: 798 848 487, ul. Radzyńska 3a/211, 20-850 Lublin.